Art 64 Statutul judecătorilor Curții Constituționale | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Statutul judecătorilor Curții Constituționale -
Art. 64.
- Reviste (2)

Judecătorii Curții Constituționale sunt obligați:

a) să-și îndeplinească funcția încredințată cu imparțialitate și în respectul Constituției; Reviste (1)

b) să păstreze secretul deliberărilor și al voturilor și să nu ia poziție publică sau să dea consultații în probleme de competența Curții Constituționale;

c) în adoptarea actelor Curții Constituționale să-și exprime votul afirmativ sau negativ, abținerea de la vot nefiind permisă;

d) să comunice președintelui Curții Constituționale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;

e) să nu permită folosirea funcției pe care o îndeplinesc în scop de reclamă comercială sau propagandă de orice fel;

f) să se abțină de la orice activitate sau manifestări contrare independenței și demnității funcției lor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 54 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 55 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 56 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 57 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 58 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 59 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 60 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 61 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 62 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 63 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 64 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 65 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 66 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 67 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 68 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 69 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 70 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 71 Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Art 72 Personalul Curții Constituționale
Art 73 Personalul Curții Constituționale
Art 74 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Răspunderea judecătorilor constituționali
Unele aspecte teoretice privind independența și inamovibilitatea judecătorilor curții constituționale
Curtea Constituțională a României - evoluția, caracteristicile și modul de funcționare a acesteia. Analiza câtorva aspecte controversate ilustrate prin considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 152 din 06 mai 2020
;
se încarcă...