Art 47 Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura jurisdicțională - Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia -
Art. 47.
- Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Plenul Curții Constituționale decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilității referendumului.

(2) Hotărârea Curții Constituționale stabilește dacă a fost respectată procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia.

(3) Înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Curții Constituționale se prezintă Camerei Deputaților și Senatului, întrunite în ședință comună.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Stabilirea neconstituționalității textului care astat la baza pronunțării unei anumite soluții, ca urmare aexcepției invocate într-un alt dosar, nu deschide calea revizuirii în dosarul în care nu afost ridicată problema constituționalității, ci este necesar ca: în timpul judecății să fi fost invocată de către partea care formulează cererea de revizuire excepția de neconstituționalitate cu privire la oanumită dispoziție legale; instanța în fața căreia s-a invocat excepția de neconstituționalitate să fi apreciat că prevederile legale criticate au legătură cu judecata cauzei și să fi decis că este necesară sesizarea Curții Constituționale; decizia Curții Constituționale să fi fost pronunțată după rămânerea definitivă ahotărârii acărei revizuire se cere, ceea ce se poate întâmpla, având în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu se mai dispune suspendarea judecății procesului până la soluționarea excepției de neconstituționalitate (C.A. București, Secția aVII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 2186 din 9 iulie 2015, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Stabilirea neconstituționalității textului care astat la baza pronunțării unei anumite soluții, ca urmare aexcepției invocate într-un alt dosar, nu deschide calea revizuirii în dosarul în care nu afost ridicată problema constituționalității, ci este necesar ca: în timpul judecății să fi fost invocată de către partea care formulează cererea de revizuire excepția de neconstituționalitate cu privire la oanumită dispoziție legale; instanța în fața căreia s-a invocat excepția de neconstituționalitate să fi apreciat că prevederile legale criticate au legătură cu judecata cauzei și să fi decis că este necesară sesizarea Curții Constituționale; decizia Curții Constituționale să fi fost pronunțată după rămânerea definitivă ahotărârii acărei revizuire se cere, ceea ce se poate întâmpla, având în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu se mai dispune suspendarea judecății procesului până la soluționarea excepției de neconstituționalitate (C.A. București, Secția aVII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 2186 din 9 iulie 2015, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 37 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 38 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 39 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 40 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 41 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 42 Emiterea avizului pentru suspendarea din funcție a Președintelui României
Art 43 Emiterea avizului pentru suspendarea din funcție a Președintelui României
Art 44 Constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României
Art 45 Constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României
Art 46 Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia
Art 47 Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia
Art 48 Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
Art 49 Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
Art 50 Plenul Curții Constituționale
Art 51 Plenul Curții Constituționale
Art 52 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 53 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 54 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 55 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 56 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Art 57 Reguli procedurale specifice activității Curții Constituționale
Reviste:
3. Inadmisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ. atunci când neconstituționalitatea dispoziției legale nu a fost invocată în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată cu revizuire
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...