Art 31 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura jurisdicțională - Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial -
Art. 31.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Decizia prin care se constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare este definitivă și obligatorie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (23)

(2) În caz de admitere a excepției, Curtea se va pronunța și asupra constituționalității altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar și evident, nu pot fi disociate prevederile menționate în sesizare. Jurisprudență, Reviste (12)

(3) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(4) Deciziile pronunțate în condițiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională. Jurisprudență

(5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curții Constituționale potrivit alin. (4) cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanța comunică acestuia decizia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 21 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 22 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 23 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 24 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 25 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 26 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 27 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 28 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 29 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 30 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 31 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 32 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 33 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 34 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 35 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 36 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 37 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 38 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 39 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 40 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 41 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Reviste:
Decizia nr. 52/2018 în dosarul nr. 866/1/2018
Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018
Uzul și abuzul de drept
Drept procesual civil. Decizie Curte Constituțională. Efecte/Civil processual right. Decision of the Constitutional Court. Effects
Reflecții critice cu privire la Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 52/2018 – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă
Succint comentariu la Decizia Curții Constituționale nr. 874/2018, prin raportare la Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 52/2018
Aspecte controversate privind regularizarea cererii de chemare în judecată
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Instanțele de judecată au obligația, iar nu facultatea de a aplica deciziile Curții Constituționale astfel cum acestea au fost pronunțate
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
;
se încarcă...