Art 30 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura jurisdicțională - Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial -
Art. 30.
- Referințe (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Primind încheierea prevăzută la art. 29 alin. (4), președintele Curții Constituționale va desemna judecătorul-raportor și va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituțională președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. Prevederile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Referințe (251), Jurisprudență, Reviste (45)

(2) Judecătorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat să ia măsurile necesare pentru administrarea probelor la data judecății. Jurisprudență

(3) Judecata are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse în dosar, cu înștiințarea părților și a Ministerului Public. Jurisprudență

(4) Participarea procurorului la judecată este obligatorie. Reviste (1)

(5) Părțile pot fi reprezentate prin avocați cu drept de a pleda la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Potrivit art. 30 din Legea nr. 47/1992, primind sesizarea, președintele Curții Constituționale desemnează pe unul din judecători ca raportor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 20 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 21 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 22 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 23 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 24 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 25 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 26 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 27 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 28 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 29 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 30 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 31 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 32 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 33 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 34 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 35 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 36 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 37 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 38 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 39 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Art 40 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Reviste:
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Supravegherea tehnică (I)
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Avocat
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendare raport de serviciu
Admitere excepție de neconstituționalitate ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Respingere, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Decizia nr. 572 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1) din Codul de porcedură civilă
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "ori altor asemenea interese ale țării", cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, și a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală. Supraveghere tehnică. Informarea persoanei supravegheate care nu are calitatea de inculpat. Contestarea legalității măsurii de supraveghere
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...