Art 27 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura jurisdicțională - Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului -
Art. 27.
- Referințe (2), Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaților, a hotărârilor plenului Senatului și a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori. Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În cazul în care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curții Constituționale de către secretarul general al Camerei din care aceștia fac parte, în ziua depunerii, iar Curtea Constituțională o va comunica, în termen de 24 de ore de la înregistrare, președinților celor două Camere, cu precizarea datei când va avea loc dezbaterea.

(3) Până la data dezbaterii, președinții Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor permanente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Vom reține doar că stabilirea unei asemenea atribuții în favoarea jurisdicției constituționale nu mai permite instanței de contencios administrativ sesizată cu ocerere de anulare aunei hotărâri aParlamentului sau aunei hotărâri aplenului uneia dintre cele două Camere să ocontroleze chiar dacă ea ar avea un evident caracter administrativ punând în aplicare odispoziție legală sau regulamentară. Într-o asemenea situație, instanța de contencios administrativ sesizată ar urma să respingă acțiunea ca inadmisibilă, deoarece competența de acontrola oastfel de hotărâre revine Curții Constituționale, în baza unei atribuții legale, dobândite prin Legea nr. 177/2010 care acompletat art. 27 al Legii nr. 47/1992 în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 17 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 18 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 19 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 20 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 21 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 22 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 23 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 24 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 25 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 26 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 27 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 28 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 29 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 30 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 31 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 32 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 33 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 34 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 35 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 36 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 37 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (III)
Aspecte generale ale competenței actuale a Curții Constituționale
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (I)
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Justiția constituțională ca putere neutră - cazul României
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Neconstituționalitatea reglementării care consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituționalitate, respectiv controlul de constituționalitate a hotărârilor judecătorești, și nu un motiv de revizuire/The unconstitutionality of the regulation actually consecrating the means of performing the constitutionality control, i.e. the court order constitutionality control, and not a reason for review
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...