Art 2 Dispoziții generale | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Referințe (252), Jurisprudență, Reviste (31)

(1) Curtea Constituțională asigură controlul constituționalității legilor, a tratatelor internaționale, a regulamentelor Parlamentului și a ordonanțelor Guvernului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Sunt neconstituționale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozițiile sau principiile Constituției. Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (13), Jurisprudență, Reviste (19)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    De la bun început trebuie precizat că ordonanțele Guvernului nu pot face obiectul controlului judecătoresc, ci numai al controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, potrivit art. 2 alin. (1)131 din Legea nr. 47/1992, republicată132. De aceea, alin. (5) al art. 9 din Legea nr. 554/2004 prevede, în mod expres, că acțiunea pe care oreglementează acest text de lege, așa-zisă împotriva ordonanțelor Guvernului, poate avea ca obiect: 
    131 Acest text de lege are următorul conținut: „Curtea Constituțională asigură controlul constituționalității legilor, a tratatelor internaționale, a regulamentelor Parlamentului și a ordonanțelor Guvernului”. 
    132 M.Of. nr. 807 din 3 decembrie 2010.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea Curții Constituționale
Art 6 Organizarea Curții Constituționale
Art 7 Organizarea Curții Constituționale
Art 8 Organizarea Curții Constituționale
Art 9 Organizarea Curții Constituționale
Art 10 Dispoziții comune
Art 11 Dispoziții comune
Art 12 Dispoziții comune
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală. Nulități absolute. Competența după calitatea persoanei a organului de urmărire penală
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Decizii ale curții constituționale*
Configurarea acțiunii reglementate de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziilor Curții Constituționale nr. 623/2016
Aspecte procedurale de principiu referitoare la soluționarea excepției de neconstituționalitate. Sesizarea Curții Constituționale în considerentele hotărârii. Hotărâre judecătorească. Dispozitiv. Actul de sesizare. Încheiere distinctă. Respingere excepție de neconstituționalitate
CCR: Despre înscrierile și radierile efectuate în Cartea funciară (CF)
CCR: Despre obligația indicării explicite a persoanei însărcinată cu primirea actelor de procedură
Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Evoluția constituționalismului în România (II)
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...