Art 14 Dispoziții comune | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența Curții Constituționale - Dispoziții comune -
Art. 14.
- Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Procedura jurisdicțională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Potrivit art. 14 din sus-menționata lege, procedura jurisdicțională se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale, compatibilitatea hotărându-se exclusiv de către Curte. Regulile procedurale cuprind, îndeosebi, sesizarea Curții Constituționale, operațiile premergătoare ședințelor, examinarea și deliberarea, comunicarea actelor Curții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea Curții Constituționale
Art 6 Organizarea Curții Constituționale
Art 7 Organizarea Curții Constituționale
Art 8 Organizarea Curții Constituționale
Art 9 Organizarea Curții Constituționale
Art 10 Dispoziții comune
Art 11 Dispoziții comune
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 16 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 17 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 18 Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Art 19 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 20 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 21 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 22 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 23 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 24 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Reviste:
Errare humanum est sed perseverare diabolicum... Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Raporturile între dreptul național, internațional, european în cadrul controlului de constituționalitate în România
Executarea hotărârilor arbitrale pronunțate sub egida centrului internațional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiții (ICSID/CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european
Câteva considerații referitoare la trimiterile preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, formulate de Curțile constituționale ale statelor membre
Standarde constituționale privitoare la procesul arbitral internațional
3. Legile speciale de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe. Aspecte jurisprudențiale
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Reflectarea cerințelor procedurale pentru garantarea calității legii în jurisprudența Curții Constituționale a României
Amicus curiae în dreptul intern și internațional
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...