Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

Ordinul nr. 2664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2010 până la 15 august 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2515/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii și patrimoniului național emite următorul ordin:

Art. 1. -

Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberării autorizațiilor de construire ori desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate, sunt de:

a) 1 leu/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri cu destinația de locuință, sănătate, învățământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodărești, cu excepția acelor anexe care sunt folosite pentru activități economice; Reviste (1)

b) 5 lei/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri și/sau anexe gospodărești în care se desfășoară activități economice. Reviste (1)

Art. 2. -

Veniturile obținute din încasarea tarifelor prevăzute la art. 1 se gestionează în regim extrabugetar, în condițiile legii, exclusiv pentru acțiuni, proiecte și programe în domeniul monumentelor istorice.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor

București, 12 noiembrie 2010.

Nr. 2.664.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Din 16 august, renovarea clădirilor istorice cu destinația de locuință va fi mai scumpă
;
se încarcă...