Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 940/2010 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin anexa nr. 2 la Rezoluția MSC.269(85) a Comitetului securității maritime din 4 decembrie 2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se publică amendamentele la ~Convenția~ internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin anexa nr. 2 la Rezoluția MSC.269(85) a Comitetului securității maritime din 4 decembrie 2008, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 22 noiembrie 2010.

Nr. 940.

ANEXĂ

REZOLUȚIA MSC.269 (85)
(adoptată la 4 decembrie 2008)
Adoptarea amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...