Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 5889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Vincenzina Cuzmano" din satul Roșu, comuna Chiajna

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Vincenzina Cuzmano", cu sediul în satul Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal" și program "prelungit".

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Vincenzina Cuzmano"din satul Roșu, comuna Chiajna, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Art. 3. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Vincenzina Cuzmano" din satul Roșu, comuna Chiajna are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2020-2021.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Vincenzina Cuzmano" din satul Roșu, comuna Chiajna.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Vincenzina Cuzmano" din satul Roșu, comuna Chiajna este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -

Fundația "Vincenzina Cuzmano" Filiala Roșu din satul Roșu, comuna Chiajna, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Vincenzina Cuzmano" din satul Roșu, comuna Chiajna, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management și resurse umane din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Nicoleta-Claudia Moldovan,
secretar de stat

București, 28 noiembrie 2016.

Nr. 5.889.

;
se încarcă...