Viață independentă și integrare în comunitate | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 26.09.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 19 Viață independentă și integrare în comunitate Jurisprudență

Statele părți la prezenta convenție recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți, și vor lua măsuri eficiente și adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități se bucură pe deplin de acest drept și de deplina integrare în comunitate și participare la viața acesteia, inclusiv asigurându-se că:

a) persoanele cu dizabilități au posibilitatea de a-și alege locul de reședință, unde și cu cine să trăiască, în condiții de egalitate cu ceilalți, și nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu de viață;

b) persoanele cu dizabilități au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidențiale și alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență personală necesară vieții și integrării în comunitate, precum și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

c) serviciile și facilitățile comunitare pentru populație în general sunt disponibile în aceeași măsură persoanelor cu dizabilități și răspund nevoilor acestora.

Acesta este un fragment din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 26.09.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Accesibilitate
Dreptul la viață
Situații de risc și urgențe umanitare
Recunoaștere egală în fața legii
Accesul la justiție
Libertatea și siguranța persoanei
Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman ori degradant
Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenței și abuzului
Protejarea integrității persoanei
Libertatea de mișcare și cetățenia
Viață independentă și integrare în comunitate
Mobilitatea personală
Libertatea de expresie și opinie și accesul la informație
Dreptul la viață personală
Respectul pentru cămin și familie
Educația
Sănătatea
Abilitare și reabilitare
Munca și încadrarea în muncă
Standarde de viață și de protecție socială adecvate
Participarea la viața politică și publică
;
se încarcă...