Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul nr. 3/2010 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., convenit prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 6 august 2010 și la București la 16 august 2010, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Prin DHL

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 București,

România

În atenția: Dlui Bogdan Drăgoi

secretar de stat

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO-77113 București,

România

Luxemburg, 6 august 2010

JUOPS/SEE/AIA/eb/sdm nr.

Subiect: Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj (Fl NO. 22.417)

Contract de finanțare semnat pe 17/23/24 decembrie 2003 cu amendamente (Contractul de finanțare)
între România (Împrumutat), Banca Europeană de Investiții (Banca) și Compania Națională de

Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (CNADNR)

Amendamentul nr. 3

Stimați domni,

Conform solicitării dumneavoastră pertinente acceptăm prin prezenta modificarea Contractului de finanțare.

Prin urmare, următoarele prevederi contractuale vor fi modificate astfel:

a) la primul paragraf al articolului 1.02 B din Contractul de finanțare, data "15 februarie 2010" devine "31 decembrie 2011";

b) la al doilea paragraf al articolului 1.06 D din Contractul de finanțare, data "15 iunie 2010" devine "31 martie 2012"; și

c) cu referire la porțiunea netrasă din credit în valoare de 188.000.000 EUR, actualul grafic de rambursare stabilit în anexa B la Contractul de finanțare va fi înlocuit cu un nou grafic de rambursare stabilit în anexa atașată la prezenta scrisoare.

Toți ceilalți termeni și condiții ale Contractului de finanțare rămân neschimbați.

Termenii definiți în Contractul de finanțare vor avea același înțeles și aici, dacă nu există altă precizare expresă.

Prezenta scrisoare de amendament va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg.

Un comision de amendare în valoare de 5.000 EUR (cinci mii euro) va fi plătit către bancă de CNADNR. Această sumă va fi virată în contul cu numărul IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg (BCEELULL), în termen de 15 zile de la data semnării prezentului amendament, menționându-se numărul facturii ca referință.

Factura respectivă va fi transmisă cu un curier separat.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră față de cele de mai sus, vă solicităm să inițializați prima pagină a celor patru (4) originale ale scrisorii de amendament și să le semnați, indicând data semnării acestora.

Ulterior, vă rugăm să înaintați cele patru (4) originale către CNADNR spre aprobare și contrasemnare.

În final vă rugăm sa ne returnați două (2) exemplare originale, legal contrasemnate, ale acestei scrisori de amendament.

Ai dumneavoastră,
Pentru Banca Europeană de Investiții
B. Denis F. Bruni Roccia

Convenit și acceptat pentru și în numele Ministerului Finanțelor Publice al României

Bogdan Drăgoi, secretar de stat

București, 16 august 2010

Convenit și acceptat pentru și în numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Dorina Tiron, director

București, 12 august 2010

ANEXĂ

Grafic de rambursare aplicabil sumei netrase din împrumut în valoare de 188.000.000 EUR

Data scadentă a ratei de capital Sume ce urmează a se rambursa, exprimate ca procent din împrumut
1. 15 iunie 2012 2,94%
2. 15 decembrie 2012 2,94%
3. 15 iunie 2013 2,94%
4. 15 decembrie 2013 2,94%
5. 15 iunie 2014 2,94%
6. 15 decembrie 2014 2,94%
7. 15 iunie 2015 2,94%
8. 15 decembrie 2015 2,94%
9. 15 iunie 2016 2,94%
10 . 15 decembrie 2016 2,94%
11 . 15 iunie 2017 2,94%
12 . 15 decembrie 2017 2,94%
13 . 15 iunie 2018 2,94%
14 . 15 decembrie 2018 2,94%
15 . 15 iunie 2019 2,94%
16 . 15 decembrie 2019 2,94%
17 . 15 iunie 2020 2,94%
18 . 15 decembrie 2020 2,94%
19 . 15 iunie 2021 2,94%
20 . 15 decembrie 2021 2,94%
21 . 15 iunie 2022 2,94%
22 . 15 decembrie 2022 2,94%
23 . 15 iunie 2023 2,94%
24 . 15 decembrie 2023 2,94%
25 . 15 iunie 2024 2,94%
26 . 15 decembrie 2024 2,94%
27 . 15 iunie 2025 2,94%
28 . 15 decembrie 2025 2,94%
29 . 15 iunie 2026 2,94%
30 . 15 decembrie 2026 2,94%
31 . 15 iunie 2027 2,94%
32 . 15 decembrie 2027 2,94%
33 . 15 iunie 2028 2,94%
34 . 15 decembrie 2028 2,98%
;
se încarcă...