Prim-ministru

Decizia nr. 254/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiției prin Adresa nr. 84.505 din 14 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, cât și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Rodica Constantinovici, membru al Comisiei speciale de retrocedare, este înlocuită de doamna Lidia Barac, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 17 noiembrie 2010.

Nr. 254.

;
se încarcă...