Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.918/2010 al Direcției asistență medicală,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență

(1) În funcție de competență, spitalele se clasifică pe 5 categorii după cum urmează: Jurisprudență

a) categoria I - nivel de competență foarte înalt:

aa) categoria I;

ab) categoria I M;

b) categoria II - nivel de competență înalt:

ba) categoria II;

bb) categoria II M;

c) categoria III - nivel de competență mediu;

d) categoria IV - nivel de competență bazal;

e) categoria V - nivel de competență limitat.

(2) Clasificarea spitalelor din punctul de vedere al acordării asistenței medicale de urgență și al îngrijirii pacientului aflat în stare critică se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale, județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale și umane și al capacității lor de a asigura asistența medicală de urgență și îngrijirile medicale definitive pacienților aflați în stare critică.

(3) Clasificarea spitalelor în funcție de competență pe categoriile prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toate spitalele publice din România.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:

1. spitalul cu nivel de competență foarte înalt este spitalul care:

a) are cel mai înalt nivel de dotare cu aparatură și echipamente medicale, precum și de încadrare cu resurse umane;

b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt;

c) asigură asistența medicală la nivel regional, deservind populația județului din aria sa administrativ-teritorială, precum și alte județe;

2. spitalul cu nivel de competență foarte înalt din categoria I este spitalul care are competență foarte înaltă extinsă și asigură servicii medicale în mai multe specialități medico-chirurgicale; Referințe (1)

3. spitalul cu nivel de competență foarte înalt din categoria I M este spitalul care:

a) are competență foarte înaltă restrânsă la domeniul său de activitate și asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialități complementare;

b) poate desfășura activitate de învățământ și cercetare științifică-medicală, de îndrumare și coordonare metodologică pe domeniul său de activitate, cât și de educație medicală continuă;

4. spitalul cu nivel de competență înalt este spitalul care:

a) are nivel înalt de dotare cu aparatură și echipamente medicale, precum și de încadrare cu resurse umane;

b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate;

c) deservește populația județului din aria sa administrativ-teritorială, precum și din județele limitrofe;

5. spitalul cu nivel de competență înalt din categoria II este spitalul care are competență înaltă extinsă și care asigură servicii medicale în mai multe specialități medico-chirurgicale;

6. spitalul cu nivel de competență înalt din categoria II M este spitalul care:

a) are competență înaltă restrânsă la domeniul său de activitate și care asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialități complementare;

b) poate desfășura activitate de învățământ și cercetare științifică-medicală, precum și de educație medicală continuă;

7. spitalul cu nivel de competență mediu este spitalul care deservește populația județului din aria administrativ-teritorială unde își are sediul și, doar prin excepție, din județele limitrofe, pentru afecțiuni cu grad mediu de complexitate; Jurisprudență

8. spitalul cu nivel de competență bazal este spitalul care deservește populația pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecțiuni cu grad mic de complexitate;

9. spitalul cu nivel de competență limitat este spitalul care asigură, după caz, următoarele servicii medicale:

a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici;

b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, boli infecțioase, psihiatrie, de recuperare și altele);

c) servicii paleative.

Art. 3. -

Criteriile care stau la baza clasificării spitalelor în funcție de competență sunt următoarele:

a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii;

b) tipul serviciilor medicale furnizate;

c) personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului;

d) continuitatea asistenței medicale;

e) dotarea cu echipamente și aparatură medicală;

f) activitate de îndrumare și coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate;

g) activitate de învățământ și cercetare științifică-medicală, precum și de educație medicală continuă;

h) proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe;

i) proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare;

j) proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară;

k) proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la internare.

Art. 4. - Jurisprudență

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătății elaborează metodologia privind clasificarea spitalelor în funcție de competență, precum și criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 5. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 12 noiembrie 2010.

Nr. 1.408.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...