Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1)*) Direcțiile generale de muncă și protecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire. Jurisprudență

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*) Art. 13 alin. (1) și (2) [prin renumerotare art. 14 alin. (1) și (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 și prin Decizia Curții Constituționale nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.

**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret-lege 118/1990:
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Reviste:
Indemnizații majorate pentru foștii deținuți politici și copiii acestora
;
se încarcă...