Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost internată în spitale de psihiatrie; Jurisprudență, Reviste (5)

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) a fost strămutată într-o altă localitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care: Jurisprudență, Reviste (5)

a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; Jurisprudență

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului. Jurisprudență

(3) Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni. Jurisprudență

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională. Jurisprudență

(5) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o persoană aflată într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau, ulterior, dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuția la care a fost supusă.

(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în calculul acestor vechimi. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cine beneficiază de prevederile art. 1 alin. 1 lit. e din Decretul-lege nr. 118/1990 ? - Mădălina Moceanu
Din economia textului de lege- art. 1 alin. 1 lit. e din Decretul-lege nr. 118/1990- rezultă că, pentru a beneficia de aceste prevederi este imperios ca persoana in cauză să fi avut domiciliul intr-o anume localitate și, din motive politice a fost mutată intr-o altă localitate decât cea in care locuia.
Faptul că, ulterior măsurii strămutării, cei care au fost strămutați au dat naștere unui copil nu poate conduce la concluzia că și acesta beneficiază de aceleași drepturi ca și părinții săi (părinții dobândind statutul de persoane strămutate).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Decret-lege 118/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Reviste:
Propunere de lege pentru dublarea indemnizațiilor persoanelor persecutate politic
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Trebuie să înceteze de drept CIM-ul când se împlinesc condițiile pentru pensionare?
Dreptul la pensie și comunicarea deciziei de pensionare către angajator
Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securității juridice în situația unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în sens contrar celor din cauzele reclamanților
încadrarea eronată a indemnizației în prevederile art. 1 lit. d) și e) din Decretul lege nr. 118/1990. Lipsa unui titlu executoriu care sa constate calitatea de persoană strămutată. Opozabilitatea titlului pronunțat într-un litigiu cu un membru al familiei. Legalitatea deciziei de debit
Impozitul pe mijloacele de transport
Alte modificări la Codul fiscal, privind veteranii și văduvele de război
Noua lege a pensiilor, adoptată de Senat, trimisa la Camera Deputaților
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 9/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2012 este legal constituit, conform dispozițiilor 3306 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă, modificat și completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 și prin Legea nr. 60/2012, precum și ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 32/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare*), persoanelor care după data de 6 martie 1945 și până în anul 1989 inclusiv au fost condamnate definitiv pentru infracțiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori insubordonare prevăzute și pedepsite de art. 334 și 354 din Codul penal, săvârșite din motive de conștiință religioasă
;
se încarcă...