Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 - Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale* -
SECȚIUNEA a 6-a
Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor)

a) Grup de suport/socializare pentru copil . . . . . . . . . .

b) Servicii de logopedie pentru copil/alte servicii de specialitate . . . . . . . . . .

c) Terapii ocupaționale pentru copil . . . . . . . . . .

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului . . . . . . . . . .

e) Reevaluarea psihologică și data reevaluării . . . . . . . . . .

f) Evaluare psihiatrică . . . . . . . . . .

g) Suspiciune abuz . . . . . . . . . .

h) Consiliere psihologică/Grup de suport pentru părinți . . . . . . . . . .

i) Tipul de terapie pentru părinți . . . . . . . . . .

j) Alte recomandări . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1985/2016:
Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile obținute)
Comportamentul social adaptativ
Integrarea socială
Alte observații clinice relevante
Profilul psihologic
Recomandări pentru planul de abilitare reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor)
Date de identificare
Date relevante din evaluarea socială
Date relevante din evaluarea medicală
Date relevante din evaluarea psihologică
Date relevante din evaluarea educațională
Rezultatele aplicării criteriilor biopsihosociale pentru încadrarea în grad de handicap
Concluzii
Recomandări
Date de identificare
Date relevante privind activitatea asistentului personal (se completează numai pentru copiii încadrați în gradul grav de handicap care au asistent personal)
;
se încarcă...