Model raport sintetic de evaluare al Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE cu privire la evaluarea și orientarea școlară și profesională a copilului/elevului | Ordin 1985/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 13 -
Model raport sintetic de evaluare al Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE cu privire la evaluarea și orientarea școlară și profesională a copilului/elevului

Numele și prenumele copilului: . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Adresa de domiciliu/de rezidență: str. . . . . . . . . . . nr. , . . . . . . . . . .bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .

Grad de handicap: . . . . . . . . . .

Diagnostic: . . . . . . . . . .

Prezentul raport a fost realizat în baza cererii dnei/dlui . . . . . . . . . ., în calitate de părinte/reprezentant legal, înregistrată la SEOSP cu nr. . . . . . . . . . .

Având în vedere:

Concluziile rezultate în urma evaluării sociale:

. . . . . . . . . .

Concluziile rezultate în urma evaluării medicale:

. . . . . . . . . .

Concluziile rezultate în urma evaluării psihologice:

. . . . . . . . . .

Concluziile rezultate în urma evaluării educaționale:

. . . . . . . . . .

Concluziile rezultate în urma evaluării psihoeducaționale, realizată în cadrul SEOSP:

□ prezintă CES □ nu prezintă CES

. . . . . . . . . .

și

Rezultatele aplicării criteriilor de orientare școlară și profesională,

SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE recomandă orientarea școlară și profesională a copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale către:

Unitatea de învățământ: □ învățământ de masă □ individual □ grupă □ clasă
□ învățământ special □ cu profesor itinerant și de sprijin

Nivelul: . . . . . . . . . .

Regim: □ zi □ internat săptămânal □ internat semestrial

Școlarizare: □ la domiciliu □ în grupe/clase în spital

□ Menținere în grădiniță peste vârsta legală de înscriere în clasa pregătitoare

Alte situații: . . . . . . . . . .

Pentru nivel liceal/profesional special: Filiera: . . . . . . . . . .
Profil: . . . . . . . . . .
Domeniu: . . . . . . . . . .
Specializare: . . . . . . . . . .

Propunere pentru valabilitatea orientării școlare și profesionale: . . . . . . . . . .

Mențiuni:

a) părinții/reprezentantul legal sunt de acord/nu sunt de acord cu propunerea de orientare școlară și profesioanală;

b) părinții/reprezentantul legal sunt/este de acord/nu sunt de acord cu proiectul planului de servicii individualizat.

Anexe:

a) Ancheta socială;

b) Fișa medicală sintetică;

c) Certificatul medical tip A5;

d) Fișa de evaluare psihologică;

e) Fișa psihopedagogică;

f) Fișa de evaluare psihoeducațională;

g) copia planului de abilitare-reabilitare, atunci când este cazul;

h) copia proiectului planului de servicii individualizate (la reorientare);

i) alte documente relevante.

Membrii SEOSP:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1985/2016:
Model plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilități/plan de abilitare reabilitare și de tranziție a copilului cu dizabilități la viața de adult/plan de abilitare reabilitare și de paliație a copilului cu dizabilități
Model cerere tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
Model cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale
Factorii de mediu model anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale*
Model fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișa de evaluare psihoeducațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap
Model raport de evaluare complexă a copilului cu dizabilități
Model raport sintetic de evaluare al Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE cu privire la evaluarea și orientarea școlară și profesională a copilului/elevului
Criteriile de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model contract cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES
Model raport de monitorizare
Responsabilitățile principale ale angajaților SEC în aplicarea managementului de caz pentru copiii cu dizabilități
Model certificat de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau pentru copiii fără cerințe educaționale speciale, nedeplasabili din motive medicale nr /data
;
se încarcă...