Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale* | Ordin 1985/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 -
Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale*

*) Recomandări de completare în paranteze.

Numele și prenumele copilului . . . . . . . . . .

Data nașterii . . . . . . . . . .

I. Diagnostic medical . . . . . . . . . ., conform documentului medical . . . . . . . . . .

II. Psihodiagnostic: . . . . . . . . . .

SECȚIUNEA 1 Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile obținute)

a) Procesele psihice:

Aria senzorială (de exemplu: Bateria de Evaluare NeuroPsihologică pentru copii 3-12 ani - NEPSY, Scala de Inteligență Wechsler pentru Copii - ediția a patra - WISC-IV)

• Dezvoltarea senzorială:

- integritatea sau afectarea senzorială (descriere) . . . . . . . . . .;

- prezența deficiențelor remarcate (verificate sau declarate) . . . . . . . . . .

• Percepția . . . . . . . . . .
• Dezvoltarea psihomotricității - descriere în funcție de vârstă și afectare:

- Motricitatea fină: descrierea posibilității de realizare a gesturilor fine și precise cu privire la:

• apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un obiect . . . . . . . . . .
• manipularea unilaterală sau bilaterală . . . . . . . . . .
• lateralitatea dominantă . . . . . . . . . .

- Motricitatea grosieră: descriere cu privire la:

• ortostatism, deficiențe de statică și mers, probleme de echilibru . . . . . . . . . .
• deficiențe de coordonare . . . . . . . . . .
• deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanțe se realizează prin forțe proprii) . . . . . . . . . .
• deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoțitor sau autonom . . . . . . . . . .
• Reprezentarea . . . . . . . . . .

Aria logică (de exemplu, NEPSY)

• Gândirea (inclusiv nivelul operațional) - se apreciază conținutul operațional raportat la vârsta cronologică:

- stadiul operațional . . . . . . . . . .

- potențialul actual al copilului - ce știe să facă, ce poate să facă:

• recunoaște/denumește obiecte . . . . . . . . . .
• grupează obiectele/după ce criterii . . . . . . . . . .
• cunoaște schema facială/corporală . . . . . . . . . .
• indică/denumește/deosebește culorile . . . . . . . . . .
• știe să numere singur sau cere ajutor . . . . . . . . . .
• recunoaște simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte) . . . . . . . . . .
• capacitatea de a lua decizii singur . . . . . . . . . .
• capacitatea de a emite ipoteze . . . . . . . . . .
• capacitatea de a face față responsabilităților . . . . . . . . . .
• capacitatea de a face față situațiilor de criză și/sau stresului . . . . . . . . . .
• capacitatea de a-și organiza timpul propriu în desfășurarea programului zilnic/obișnuit . . . . . . . . . .
• capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor . . . . . . . . . .
• capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor . . . . . . . . . .
• orientarea temporo-spațială . . . . . . . . . .
• Memoria:

- tipul memoriei . . . . . . . . . .

- capacitatea mnezică . . . . . . . . . .

• Atenția:

- stabilitate . . . . . . . . . .

- concentrarea . . . . . . . . . .

• Motivația:

- tip . . . . . . . . . .

- modalitate specifică de manifestare . . . . . . . . . .

• Imaginația:

- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică . . . . . . . . . .

- conținut, utilitate și utilizare . . . . . . . . . .

Aria voinței:

- modalitate de manifestare și context . . . . . . . . . .

- forma negativă de manifestare . . . . . . . . . .

b) Activitățile psihice:

Limbajul și comunicarea - deficiențe/tulburări ale limbajului și comunicării care afectează stabilirea relațiilor cu mediul:

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relațiile interumane/cu mediul . . . . . . . . . .

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare . . . . . . . . . .

- însușirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) . . . . . . . . . .

- dificultăți de pronunție . . . . . . . . . .

- tulburări instrumentale (scris/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme simple/complexe)

. . . . . . . . . .

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz) . . . . . . . . . .

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz) . . . . . . . . . .

- înțelege un mesaj simplu și/sau complex, rostit și/sau scris . . . . . . . . . .

- comunică cu/prin receptarea de imagini/desene/fotografii . . . . . . . . . .

Jocul (observație clinică) . . . . . . . . . .

Învățarea (de exemplu, NEPSY) . . . . . . . . . .

Munca (de exemplu, observația clinică, WISC-IV) . . . . . . . . . .

Creativitatea . . . . . . . . . .

Concluzii:

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/proba psihologică folosită) . . . . . . . . . .

• Vârsta de dezvoltare . . . . . . . . . .
• Coeficientul de dezvoltare . . . . . . . . . .

Nivelul dezvoltării psihomotricității . . . . . . . . . .

c) Însușirile psihice:

Trăsături de temperament (de exemplu, observația clinică) . . . . . . . . . .

Deprinderi/aptitudini, interese, aspirații (de exemplu, observația clinică): evidențierea potențialului individual

. . . . . . . . . .

Atitudini/comportament:

- manifestări, preocupări . . . . . . . . . .

- probleme de comportament, reactivitatea copilului . . . . . . . . . .

- prezența/absența stereotipiilor comportamentale, gestuale și/sau verbale . . . . . . . . . .

- prezența comportamentului hiperkinetic . . . . . . . . . .

- alte tulburări de comportament . . . . . . . . . .

Caracter . . . . . . . . . .

d) Aria afectivității:

- controlul emoțiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate)

- tip de atașament (dependență/autonomie)

- capacitatea de adaptare emoțională la context de viață (conform vârstei)

- patologia afectivității: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitație psihomotorie etc.

- sentimente, pasiuni . . . . . . . . . .

SECȚIUNEA a 2-a Comportamentul social adaptativ

a) A. Relațiile intrafamiliale (coroborat cu fișa de evaluare socială) - existența părinților, implicarea acestora și relaționarea cu aceștia . . . . . . . . . .

b) Existența fraților, implicarea acestora și relaționarea cu aceștia . . . . . . . . . .

c) Persoana de referință pentru copil . . . . . . . . . .

d) Raportarea acestora (a-d) la copil . . . . . . . . . .

e) Comportamentul copilului în familie față de membrii familiei (relația cu părinții, frații, alte persoane relevante) . . . . . . . . . .

f) Atitudinea copilului față de sine . . . . . . . . . .

g) Agresivitate/autoagresivitate . . . . . . . . . .

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu și persoane . . . . . . . . . .

i) Proiectul de viitor al copilului

• Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul de dependență și/sau independență față de o altă persoană, control sfincterian etc.) . . . . . . . . . .
• Gradul de maturitate . . . . . . . . . .
• Influența părinților asupra dezvoltării copilului . . . . . . . . . .

j) Capacitatea de a face efort și rezistența la efort . . . . . . . . . .

SECȚIUNEA a 3-a Integrarea socială

a) Relația cu școala (din discuțiile cu copilul, părinții și, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul didactic) . . . . . . . . . .

b) Existența unor relații de prietenie . . . . . . . . . .

c) Implicarea copilului în activități extracurriculare (de exemplu, activități sportive, de creație) . . . . . . . . . .

d) Apartenența la alte grupuri sociale (de exemplu, culte religioase) . . . . . . . . . .

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale . . . . . . . . . .

SECȚIUNEA a 4-a Alte observații clinice relevante

. . . . . . . . . .

SECȚIUNEA a 5-a Profilul psihologic

. . . . . . . . . .

SECȚIUNEA a 6-a Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor)

a) Grup de suport/socializare pentru copil . . . . . . . . . .

b) Servicii de logopedie pentru copil/alte servicii de specialitate . . . . . . . . . .

c) Terapii ocupaționale pentru copil . . . . . . . . . .

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului . . . . . . . . . .

e) Reevaluarea psihologică și data reevaluării . . . . . . . . . .

f) Evaluare psihiatrică . . . . . . . . . .

g) Suspiciune abuz . . . . . . . . . .

h) Consiliere psihologică/Grup de suport pentru părinți . . . . . . . . . .

i) Tipul de terapie pentru părinți . . . . . . . . . .

j) Alte recomandări . . . . . . . . . .

Data evaluării . . . . . . . . . . Semnătura și parafa psihologului clinician . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1985/2016:
LISTA actelor normative cu incidență în domeniul drepturilor copiilor cu dizabilități și/sau CES
Cadrul conceptual privind evaluarea funcționării, dizabilității și CES la copii
Model plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilități/plan de abilitare reabilitare și de tranziție a copilului cu dizabilități la viața de adult/plan de abilitare reabilitare și de paliație a copilului cu dizabilități
Model cerere tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
Model cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale
Factorii de mediu model anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale*
Model fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișa de evaluare psihoeducațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap
Model raport de evaluare complexă a copilului cu dizabilități
Model raport sintetic de evaluare al Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE cu privire la evaluarea și orientarea școlară și profesională a copilului/elevului
Criteriile de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model contract cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES
Model raport de monitorizare
Responsabilitățile principale ale angajaților SEC în aplicarea managementului de caz pentru copiii cu dizabilități
;
se încarcă...