Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile obținute) | Ordin 1985/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 - Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale* -
SECȚIUNEA 1
Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile obținute)

a) Procesele psihice:

Aria senzorială (de exemplu: Bateria de Evaluare NeuroPsihologică pentru copii 3-12 ani - NEPSY, Scala de Inteligență Wechsler pentru Copii - ediția a patra - WISC-IV)

• Dezvoltarea senzorială:

- integritatea sau afectarea senzorială (descriere) . . . . . . . . . .;

- prezența deficiențelor remarcate (verificate sau declarate) . . . . . . . . . .

• Percepția . . . . . . . . . .
• Dezvoltarea psihomotricității - descriere în funcție de vârstă și afectare:

- Motricitatea fină: descrierea posibilității de realizare a gesturilor fine și precise cu privire la:

• apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un obiect . . . . . . . . . .
• manipularea unilaterală sau bilaterală . . . . . . . . . .
• lateralitatea dominantă . . . . . . . . . .

- Motricitatea grosieră: descriere cu privire la:

• ortostatism, deficiențe de statică și mers, probleme de echilibru . . . . . . . . . .

• deficiențe de coordonare . . . . . . . . . .
• deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanțe se realizează prin forțe proprii) . . . . . . . . . .
• deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoțitor sau autonom . . . . . . . . . .
• Reprezentarea . . . . . . . . . .

Aria logică (de exemplu, NEPSY)

• Gândirea (inclusiv nivelul operațional) - se apreciază conținutul operațional raportat la vârsta cronologică:

- stadiul operațional . . . . . . . . . .

- potențialul actual al copilului - ce știe să facă, ce poate să facă:

• recunoaște/denumește obiecte . . . . . . . . . .
• grupează obiectele/după ce criterii . . . . . . . . . .

• cunoaște schema facială/corporală . . . . . . . . . .
• indică/denumește/deosebește culorile . . . . . . . . . .
• știe să numere singur sau cere ajutor . . . . . . . . . .
• recunoaște simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte) . . . . . . . . . .
• capacitatea de a lua decizii singur . . . . . . . . . .
• capacitatea de a emite ipoteze . . . . . . . . . .
• capacitatea de a face față responsabilităților . . . . . . . . . .
• capacitatea de a face față situațiilor de criză și/sau stresului . . . . . . . . . .
• capacitatea de a-și organiza timpul propriu în desfășurarea programului zilnic/obișnuit . . . . . . . . . .
• capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor . . . . . . . . . .

• capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor . . . . . . . . . .
• orientarea temporo-spațială . . . . . . . . . .
• Memoria:

- tipul memoriei . . . . . . . . . .

- capacitatea mnezică . . . . . . . . . .

• Atenția:

- stabilitate . . . . . . . . . .

- concentrarea . . . . . . . . . .

• Motivația:

- tip . . . . . . . . . .

- modalitate specifică de manifestare . . . . . . . . . .

• Imaginația:

- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică . . . . . . . . . .

- conținut, utilitate și utilizare . . . . . . . . . .

Aria voinței:

- modalitate de manifestare și context . . . . . . . . . .

- forma negativă de manifestare . . . . . . . . . .

b) Activitățile psihice:

Limbajul și comunicarea - deficiențe/tulburări ale limbajului și comunicării care afectează stabilirea relațiilor cu mediul:

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relațiile interumane/cu mediul . . . . . . . . . .

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare . . . . . . . . . .

- însușirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) . . . . . . . . . .

- dificultăți de pronunție . . . . . . . . . .

- tulburări instrumentale (scris/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme simple/complexe)

. . . . . . . . . .

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz) . . . . . . . . . .

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz) . . . . . . . . . .

- înțelege un mesaj simplu și/sau complex, rostit și/sau scris . . . . . . . . . .

- comunică cu/prin receptarea de imagini/desene/fotografii . . . . . . . . . .

Jocul (observație clinică) . . . . . . . . . .

Învățarea (de exemplu, NEPSY) . . . . . . . . . .

Munca (de exemplu, observația clinică, WISC-IV) . . . . . . . . . .

Creativitatea . . . . . . . . . .

Concluzii:

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/proba psihologică folosită) . . . . . . . . . .

• Vârsta de dezvoltare . . . . . . . . . .
• Coeficientul de dezvoltare . . . . . . . . . .

Nivelul dezvoltării psihomotricității . . . . . . . . . .

c) Însușirile psihice:

Trăsături de temperament (de exemplu, observația clinică) . . . . . . . . . .

Deprinderi/aptitudini, interese, aspirații (de exemplu, observația clinică): evidențierea potențialului individual

. . . . . . . . . .

Atitudini/comportament:

- manifestări, preocupări . . . . . . . . . .

- probleme de comportament, reactivitatea copilului . . . . . . . . . .

- prezența/absența stereotipiilor comportamentale, gestuale și/sau verbale . . . . . . . . . .

- prezența comportamentului hiperkinetic . . . . . . . . . .

- alte tulburări de comportament . . . . . . . . . .

Caracter . . . . . . . . . .

d) Aria afectivității:

- controlul emoțiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate)

- tip de atașament (dependență/autonomie)

- capacitatea de adaptare emoțională la context de viață (conform vârstei)

- patologia afectivității: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitație psihomotorie etc.

- sentimente, pasiuni . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1985/2016:
Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile obținute)
Comportamentul social adaptativ
Integrarea socială
Alte observații clinice relevante
Profilul psihologic
Recomandări pentru planul de abilitare reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor)
Date de identificare
Date relevante din evaluarea socială
Date relevante din evaluarea medicală
Date relevante din evaluarea psihologică
Date relevante din evaluarea educațională
;
se încarcă...