Art 340^1 " | Ordonanță de urgență 96/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 340 se introduce un nou articol, articolul 340^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 3401. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, gestionează registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională a adulților, precum și reglementarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 96/2016:
Art I
Art 49 "
Art 150 "
Art 258 "
Art 340^1 "
Art II
Art III
Art 4 "
Art IV
Art 21^1 "
Art 24 "
Art 37 "
Art V
Art VI
Art VII
;
se încarcă...