Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la București la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, și la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere din limba engleză.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet secretar de stat

Nr. 507.800 din 31 august 2009

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dna Claudia Pendred

director de țară

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, București

Tel.: +40 21 202 7100

Fax: +40 21 202 7110

Spre știință: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

În atenția: Dnei Dorina Tiron, director general

Ref.: Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanța, operațiunea nr. 33.391

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de împrumut), încheiat între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca).

Termenii utilizați în această adresă sunt cei definiți în Acordul de împrumut.

Anexa nr. 3 la Acordul de împrumut definește:

a) categoria eligibilă ca fiind partea A-3 a Proiectului; și

b) soldul maxim al contului special, în legătură cu contul special denominat în euro, ca fiind o sumă egală cu 4.500.000 RON.

Având în vedere condițiile existente și cererea formulată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în Adresa din data de 11 august 2009, vă rugăm să avizați favorabil modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

a) încetarea aplicării definiției categoriei eligibile, dar numai în sensul limitării referitoare la părțile B-1, B-2 și B-3 ale Proiectului, astfel încât Categoriile (4), (5) și (6) să devină categorii eligibile în sensul definiției de mai sus;

b) încetarea aplicării definiției soldului maxim al contului special, dar numai în ceea ce privește contul special folosit pentru finanțarea cheltuielilor eligibile pentru Partea A-3 a Proiectului. În acest sens și numai pentru finanțarea Părții A-3 a Proiectului, soldul maxim al contului special va fi de 15.000.000 RON.

În conformitate cu anexa nr. 2 la Acordul de împrumut și cu secțiunea 3.03(a) din Termenii și condițiile standard din februarie 1999, așa cum au fost incluse în Acordul de împrumut, pe baza graficului actual de implementare a Proiectului, vă rugăm să fiți de acord cu realocarea sumelor din Categoriile de împrumut specificate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut și cu împărțirea sumei în cele două monede (EUR/RON), conform tabelului de mai jos.

Apendicele la anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Categoria Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (EUR) Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (RON) Procentul din cheltuielile de finanțat
(1) Lucrări pentru Partea A-1 73.103.145 16.007.442 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
2) Lucrări pentru Partea A-2 1.000.000 36.000.000 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(3) Lucrări pentru Partea A-3 - 150.000.000 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(4) Servicii de consultanță pentru Partea B-1 12.000.000 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(5) Servicii de consultanță pentru Partea B-2 571.480 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(6) Servicii de consultanță pentru Partea B-3 1.227.475 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(7) Comision front-end 887.900 2.040.479 100%
TOTAL: 88.790.000 204.047.921

Toate celelalte clauze și condiții din Acordul de împrumut vor rămâne neschimbate.

În speranța că cererea noastră se va bucura de sprijinul și înțelegerea dumneavoastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,
Bogdan Alexandru Drăgoi
secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet secretar de stat

Nr. 595.871 din 3 februarie 2010

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dna Claudia Pendred

director de țară

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, București

Tel.: +40 21 202 7100

Fax: +40 21 202 7110

Spre știință: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

În atenția: Dnei Dorina Tiron, director general

Ref.: Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanța, operațiunea nr. 33.391

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut), încheiat între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca).

Termenii utilizați în această adresă sunt cei definiți în Acordul de împrumut.

Având în vedere Adresa noastră din 31 august 2009, cât și condițiile existente și cererea formulată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin scrisoarea din data de 28 ianuarie 2010, vă rugăm să fiți de acord cu modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

- realocarea sumei de 73.366 RON de la categoria (7) "Comision front-end" la categoria (1) "Lucrări pentru Partea A-1";

- realocarea sumei de 887.900 EUR de la categoria (7) "Comision front-end" la categoria (2) "Lucrări pentru Partea A-2";

- realocarea sumei de 1.967.113 RON de la categoria (7) "Comision front-end" la categoria (2) "Lucrări pentru Partea A-2";

- modificarea corespunzătoare a procentului de cheltuieli de finanțat din împrumutul BERD.

În acest sens, vă rugăm să ne trimiteți acordul dumneavoastră cu privire la aspectele menționate în prezenta adresă și în adresele noastre anterioare. Toate celelalte clauze și condiții din Acordul de împrumut vor rămâne neschimbate.

În speranța că cererea noastră se va bucura de sprijinul și înțelegerea dumneavoastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
(semnătură olografă)

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

România

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București, sectorul 5

În atenția: Dnei Angela Carabaș, director general

Direcția generală de trezorerie și datorie publică

Spre știință: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

București, sectorul 1

În atenția: Dnei Dorina Tiron, director general

9 februarie 2010

România - Proiect varianta de ocolire a municipiului Constanța - operațiunea nr. 33.391

Ne adresăm în legătură cu Acordul de împrumut din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de împrumut), încheiat între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), și acordul de proiect din data de 7 decembrie 2006 (Acordul de Proiect), încheiat între Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și Bancă.

Termenii utilizați în această scrisoare sunt cei definiți în Acordul de împrumut și în Acordul de Proiect.

În conformitate cu anexa nr. 2 la Acordul de împrumut și cu secțiunea 3.03(a) din Termenii și condițiile standard din februarie 1999, așa cum au fost incluse în Acordul de împrumut, și în urma solicitărilor Împrumutatului din 31 august 2009 și 3 februarie 2010, Banca a realocat sumele din categoriile de împrumut specificate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, conform documentului anexat.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Itziar Perkins,
manager portofoliu,
Echipa transporturi

ANEXĂ

Realocări - Apendicele la anexa nr. 2

Categoria Sume realocate EUR Sume realocate RON
(1) Lucrări pentru Partea A-1 + 73.366 RON
(2) Lucrări pentru Partea A-2 + 887.900 EUR + 1.967.113 RON
(7) Nealocată - 887.900 EUR - 2.040.479 RON

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, apendicele la anexa nr. 2, rezultat în urma realocării va fi următorul:

Apendicele la anexa nr. 2

Categoria Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (EUR) Suma din împrumut alocată în valuta împrumutului (RON) Procentul din cheltuielile de finanțat
(1) Lucrări pentru Partea A-1 73.103.145 16.080.808 56,8% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(2) Lucrări pentru Partea A-2 1.887.900 37.967.113 60,01% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(3) Lucrări pentru Partea A-3 - 150.000.000 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(4) Servicii de consultanță pentru Partea B-1 12.000.000 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
5) Servicii de consultanță pentru Partea B-2 571.480 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(6) Servicii de consultanță pentru Partea B-3 1.227.475 - 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziția de terenuri, impozite și taxe)
(7) Comision front-end - - 100%
TOTAL: 88.790.000 204.047.921
;
se încarcă...