Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 9 septembrie 2010.

Nr. 5.219.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

ANEXA Nr. 2 Modificări (5)

LISTA
examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

1. Limba engleză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Preliminary English Test/ PET for SCHOOLS PET B1 Promovat University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams
2. First Certificate in English/ FCE for SCHOOLS FCE B2 Promovat
3. Certificate in Advanced English CAE C1 Promovat
4. Certificate of Proficiency in English CPE C2 Promovat
5. Business English Certificate BEC B1 Promovat
- Preliminary B2 Promovat
- Vantage C1 Promovat
- Higher
6. International English Language Testing System IELTS Punctaj 0-9 4-4,5 puncte B1 British Council; Cambridge ESOL Examinations; IELTS Australia
5,0-6,0 puncte B2
6,5-7,0 puncte C1 www.ielts.org
7,5-9,0 puncte C2
7. Test of English as a Foreign Language TOEFL (iBT) Reading: 0-30 57-86 puncte B1 Educational Testing Service (ETS)
Listening: 0-30 86-109 puncte B2
- Internet-based Tests Speaking: 0-30 110-120 puncte C1 www.ets.org
Writing: 0-30
Total: 0-120
8. Test of English for International Communication TOEIC Listening: 0-495 Listening: minimum 275
Reading: 0-495 Reading: minimum 275
Speaking: 0-200 Speaking: minimum 120
Writing: 0-200 Writing: minimum 120
9. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI B1 Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte Education Development International (EDI)
ELSA B2
C1
- English Language Skills Assessment
10. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
JETSET
- Level 4 B1
- Junior English Test, Senior English Test - Level 5 B2
- Level 6 C1
11. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
EfB - Level 1 B1
EfB - Level 2 B2
- English for Business EfB - Level 3 C1
12. TRINITY TRINITY ISE I B1 Promovat TRINITY College London
Integrated Skills in English ISE II B2 Promovat
ISE ISE III C1 Promovat
ISE IV C2 Promovat
13. Examenele ECL ECL Independent User - B1 Promovat European Consortium for the
Independent User - B2 Promovat Certificate of Attainment in
Proficient User - C1 Promovat Modern Languages

2. Limba franceză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diplome d'etudes en langue francaise DELF B1 Promovat Centre international d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale www.ciep.fr
B2 Promovat
2. Diplome approfondi de langue francaise DALF C1 Promovat
C2 Promovat
3. Test de connaissance du francais TCF A1 - C2 B1
4. Test d'evaluation du francais TEF A1 - C2 B1 Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

3. Limba germană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) DSD B2 - C1 B2 Stașșșndige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de
2. Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch OSD B1 Promovat Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
- Zertifikat Deutsch fur Jugendliche -/ B2 Promovat
- Zertifikat Deutsch - ZD B2 Promovat
- Mittelstufe Deutsch - MD C1 Promovat
- Oberstufe Deutsch -/ C2 Promovat
- Wirtschaftssprache Deutsch - /
3. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche ZDj B1 Promovat Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen
4. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch ZD B1 Promovat
5. Goethe-Zertifikat B2 - B2 Promovat
6. Zertifikat Deutsch fur den Beruf ZDfB B2 Promovat
7. Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung ZMP C1 Promovat
8. Prufung Wirtschaftsdeutsch International PWD C1 Promovat
9. Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprufung ZOP C2 Promovat
10. Kleines Deutsches Sprachdiplom KDS C2 Promovat
11. Grobes Deutsches Sprachdiplom GDS C2+ Promovat
12. Der Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF B2 - C1 B2 TestDaF-Institut www.testdaf.de

4. Limba italiană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS B1 Promovat Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
B2 Promovat
- Livello Uno C1 Promovat
- Livello Due C2 Promovat
- Livello Tre
- Livello Quatro
2. Certificazione della lingua italiana CELI 2 B1 Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
CELI 3 B2 Promovat
CELI 4 C1 Promovat
CELI 5 C2 Promovat

5. Limba spaniolă

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diploma de Espanol como Lengua Extranjera DELE Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes http://diplomas.cervantes.es
- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - B1 B1 Promovat
- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - B2 B2 Promovat
- Diploma de Espanol Nivel C1 - C1 C1 Promovat
- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) - C2 C2 Promovat

6. Limba portugheză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira DEPLE B1 Promovat Ministerio da Educacăo - Centro de Avaliacăo de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
2. Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira DIPLE B2 Promovat
3. Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira DAPLE C1 Promovat
4. Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira DUPLE C2 Promovat

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

METODOLOGIA
de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...