Prim-ministru

Decizia nr. 237/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Avizul favorabil nr. 502.005 din 11 octombrie 2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice vacante, din categoria înalților funcționari publici, de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (11) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Anghel exercită, cu caracter temporar, funcția publică de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 18 octombrie 2010.

Nr. 237.

;
se încarcă...