Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 1743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista revizuită a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin Direcția generală afaceri consulare - Centrul național de vize, va urmări actualizarea permanentă a reglementărilor din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie 2008, cu completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.743.

ANEXĂ Modificări (2)

Lista revizuită a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României

State

Republica Islamică Afganistan

Republica Algeriană Democratică și Populară

Republica Populară Bangladesh

Republica Populară Chineză

Republica Ciad

Republica Democrată Congo

Republica Populară Democrată Coreeană

Republica Arabă Egipt

Republica India

Republica Indonezia

Regatul Hașemit al Iordaniei

Republica Islamică Iran

Republica Irak

Republica Libaneză

Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă

Republica Mali

Regatul Maroc

Republica Islamică Mauritania

Republica Federală Nigeria

Republica Islamică Pakistan

Republica Arabă Siriană

Somalia

Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Republica Sudan

Republica Tunisiană

Republica Uzbekistan

Republica Yemen

Entități și autorități teritoriale care nu sunt recunoscute ca state de cel puțin un stat membru

Autoritatea Palestiniană

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...