Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului național de asigurări sociale de sănătate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare nr. DG 2.798/2010 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă caracteristicile tehnice ale cardului național de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae Lucian Duță

București, 11 octombrie 2010.

Nr. 753.

ANEXĂ

CARACTERISTICI TEHNICE
ale cardului național de asigurări sociale de sănătate

1. Caracteristicile tehnice ale cardului național de asigurări sociale de sănătate:

a) produs tip smart card, format ID-1;

b) realizat conform specificațiilor ISO/IEC 7810:2003;

c) materiale utilizate: policarbonat, cerneluri normale și de securitate și cip;

d) grafică și elemente de securitate împotriva falsificării sau contrafacerii;

e) personalizare în tehnologia "laser engraving".

2. Specificațiile cipului prevăzut la pct. 1 lit. c):

a) design care să împiedice alterarea informației sau citirea frauduloasă a informațiilor stocate;

b) conține coprocesor criptografic;

c) suport pentru criptare compatibil cu algoritmi de criptare standard;

d) suport pentru algoritmi de hashing;

e) să poată utiliza certificate digitale;

f) să suporte generarea de numere aleatorii;

g) să suporte generarea și stocarea în condiții de siguranță a perechilor de chei criptografice și calcularea de semnături electronice calificate;

h) criptarea memoriei și a bus-ului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...