Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- art. 81 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 43-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;

- art. 3 alin. (1) pct. 2417 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007, se abrogă.

Art. 4. -

Autorizațiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile, cu condiția respectării art. 11 alin. (1) din anexă.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș

București, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.372.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de autorizare a unităților protejate

;
se încarcă...