Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Norma tehnică pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie din 29.09.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Inspecția de stat în zootehnie, numită în continuare Inspecția de stat, funcționează în subordinea directă a directorului general al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ.

Art. 2. -

(1) Inspecția de stat face parte integrantă din ANARZ, este condusă de un inspector-șef subordonat directorului general al ANARZ și de un inspector-șef adjunct.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Inspecția de stat colaborează cu specialiștii compartimentelor de profil din cadrul ANARZ, cu specialiștii din cadrul serviciilor tehnice zonale și al oficiilor de ameliorare și reproducție în zootehnie.

(3) Activitățile specifice Inspecției de stat sunt desfășurate de persoane abilitate, deținătoare de legitimație de inspector de stat, care desfășoară activități de inspecție în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducția, conservarea și managementul resurselor genetice animale.

Art. 3. -

Inspecția de stat exercită inspecția în domeniul prevăzut la art. 2 alin. (3), astfel:

a) supraveghează aplicarea și respectarea prevederilor legislației din domeniu în vigoare;

b) controlează respectarea legislației privind circulația materialului biologic de reproducție pe teritoriul țării, producerea, comercializarea și utilizarea materialului seminal refrigerat și congelat, a embrionilor, a ouălor de incubație, precum și a hibrizilor comerciali;

c) controlează înscrierea animalelor în registrele genealogice ale raselor, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

d) verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanțe proprii și descendenți, pe diferite etape de selecție, și controlează respectarea normelor zootehnice de atestare a reproducătorilor;

e) controlează respectarea normelor tehnice referitoare la organizarea montei naturale dirijate, acolo unde este cazul, privind asigurarea cu reproducători valoroși autorizați prin oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județene, respectarea încărcăturii de femele pe reproducători, precum și modul de întreținere, furajare și utilizare a reproducătorilor masculi la montă naturală, în vederea obținerii unei natalități corespunzătoare fiecărei specii;

f) controlează corectitudinea și veridicitatea înscrisurilor în evidențele zootehnice (registre genealogice, registru de mânji, registru de montă și fătări, adeverințele de montă și declarațiile de fătare etc.), pentru cabalinele de rasă din sectorul de stat și privat (herghelii, asociații pe rase, crescători individuali);

g) controlează modul în care se desfășoară activitățile de reproducție și derularea programelor de ameliorare, precum și a programelor de conservare a resurselor genetice la animale;

h) participă în comisiile de bonitare a candidatelor mame de taur (CMT) și a fiicelor taurilor introduși în testare după descendenți în primele 100 de zile de la fătare;

i) controlează și monitorizează comerțul intracomunitar, importul din țări terțe și exportul de material biologic de reproducție (material seminal congelat, embrioni, ouă de incubație, animale vii);

j) controlează modul de implementare a sistemului de individualizare, identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

k) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație.

Art. 4. -

Inspecția de stat constată și aplică contravențiile la normele din domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducția, conservarea și managementul resurselor genetice, prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 30, 31 și 32 din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările și completările ulterioare, iar în caz de infracțiuni, sesizează organele de stat abilitate în acest sens.

Art. 5. -

Inspectorii de stat efectuează controale în unitățile cuprinse în controlul oficial al performanțelor zootehnice, pentru verificarea prin sondaj a datelor înscrise în documentele oficiale ale organizațiilor abilitate în efectuarea controlului oficial al producțiilor, precum și în alte centre de producere, prelucrare, stocare și difuzare a materialului biologic de reproducție.

Art. 6. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiștii Inspecției de stat, împuterniciți de directorul general al ANARZ, prin completarea procesului-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 7. -

(1) Modelul legitimației pentru persoanele împuternicite conform prevederilor art. 6, având elemente comune și diferențiate, în funcție de nivelul național, zonal și județean sau de competențele teritoriale ale Inspecției de stat, precum și modelul ștampilei sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

(2) Tipărirea proceselor-verbale și a legitimațiilor se efectuează de către ANARZ, în condițiile legislației în vigoare.

;
se încarcă...