Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA a 3-a
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați

Art. 21. - Modificări (1)

Distribuirea, fără plată, a documentului atașat se va face de către partenerul public, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data apariției anunțului de intenție.

Art. 22. - Modificări (1)

Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului nu pot fi mai mici de: Modificări (1)

a) 22 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de intenție și până la primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

b) 5 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării documentelor de ofertă elaborate de investitori privați interesați, până la convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție și evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

c) 5 zile lucrătoare de la data evaluării scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea, până la întocmirea raportului de evaluare, adjudecare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

d) două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare aprobat, până la invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

e) 5 zile lucrătoare de negocieri cu investitorii privați cu care s-au încheiat acorduri de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

f) 8 zile lucrătoare de la data încheierii negocierilor prevăzute la lit. e), până la depunerea ofertei finale de către partenerul privat selectat;

g) 3 zile lucrătoare pentru perfectarea și semnarea contractului de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
;
se încarcă...