Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

Art. 29. - Modificări (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat în formă negociată este supus, după caz, aprobării Guvernului sau autorității publice, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finală astfel aprobată nu poate fi modificată prin acordul părților decât printr-un act de cel puțin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.

Art. 30. -

(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil și liber de orice sarcină sau obligație. Condițiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancțiunea nulității absolute, se va face cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. Doctrină (1)

(2) Proprietățile rezultate prin implementarea proiectului public-privat și terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, și care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate și pot constitui garanții pentru finanțatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Art. 31. - Modificări (1)

Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabilește în baza ofertei finale depuse de investitorul selectat și a negocierilor finale care au în vedere o analiză economico-financiară reală și riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice și în conformitate cu legislația în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [7] Drepturile și obligațiile părților. În cadrul contractului de parteneriat public-privat de tip PCOT partenerul public are obligația de aidentifica și defini proiectul, de arealiza studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, de aface anunțul de intenție, de arealiza și face public documentul atașat anunțului de intenție, de astabili cuantumul, forma și modalitățile de participare la compania de proiect, de aorganiza procedurile de selecție și negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public-privat, de aîncheia contractul de parteneriat public-privat și de arecepționa bunul public la sfârșitul perioadei de derulare acontractului, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 178/2010. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...