Reguli generale | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA 1
Reguli generale

Art. 13. - Modificări (1)

La încheierea contractului, partenerul public și investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 3.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) inițierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunțului de intenție de către partenerul public;

b) analiza și selecția preliminară a unor investitori privați, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public;

c) negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privați selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiției, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectați;

d) încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat. Modificări (1)

Art. 15. -

Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz:

a) inițierea;

b) finanțarea;

c) proiectarea;

d) construirea/realizarea;

e) reabilitarea/modernizarea;

f) întreținerea, managementul/operarea;

g) derularea de operațiuni comerciale;

h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.

Art. 16. - Reviste (1)

Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de inițiere, negociere și finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale;

b) diviziunea responsabilităților, a valorii de finanțare și a riscurilor sunt convenite prin contract;

c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile și obligațiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naționale și europene în vigoare, în funcție de modalitatea de repartiție a riscurilor în cadrul proiectului;

e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător și fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive și nu vor fi înregistrate în situația financiară trimestrială și anuală a partenerului public implicat;

g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunțate la lit. f) vor fi înregistrate în balanța de verificare și situația financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 35.

Art. 17. -

Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
;
se încarcă...