Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat

Art. 38. -

(1) Coordonarea și monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Reviste (1)

(2) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcție generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului și va avea rol de instituție centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat și are ca atribuție principală îndrumarea și monitorizarea partenerilor publici și a investitorilor privați interesați în activitatea de organizare și derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condițiile legii. Modificări (2)

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o bază de date publică, integrată, unică și actualizată, cuprinzând toate proiectele de parteneriat public-privat anunțate, precum și arhiva proiectelor în desfășurare și/sau finalizate. Modificări (2)

Art. 39. -

Prin decizii interne pot fi organizate și puse în funcțiune, dacă se justifică, unități interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităților publice care derulează cel puțin două proiecte de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Dispoziții generale
Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat
Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat
Contractul de parteneriat public privat
Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
;
se încarcă...