Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA a 2-a
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

Art. 18. - Modificări (1)

Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza și selecția preliminară a investitorilor privați, încheierea acordului de proiect, negocierea și încheierea contractului de parteneriat public-privat se derulează după cum urmează:

a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c) elaborarea de către partenerul public a documentului atașat la anunțul de intenție;

d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenție de către partenerul public și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj și a modului de tratare a scrisorilor de intenție întârziate sau primite nesigilate și aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispoziție, emise de către partenerul public;

f) elaborarea și aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

g) publicarea anunțului de intenție;

h) distribuirea, fără plată, a documentului atașat la anunțul de intenție;

i) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

j) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție în prezența tuturor membrilor comisiei; Modificări (1)

k) evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

l) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

m) invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

n) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

p) desfășurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

q) prezentarea ofertei finale, rezultate în urma negocierilor desfășurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;

r) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat și publicarea acestuia.

Art. 19. - Modificări (1)

Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligația de a include în oferta finală lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia și, de asemenea, are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

Art. 20. -

Partenerul public va elabora și aproba normele proprii pentru înființarea comisiilor, elaborarea criteriilor și derularea etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi și ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituțiile competente.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
;
se încarcă...