Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat -
SECȚIUNEA 1
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 23. -

(1) Inițierea unui proiect de parteneriat public-privat aparține partenerului public.

(2) Pentru inițierea unui proiect de parteneriat public-privat, inițiatorul întocmește un studiu de fundamentare și prefezabilitate.

(3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina inițiatorului.

Art. 24. - Modificări (2)

(1) Partenerul public este obligat să publice în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și, în cazul în care valoarea proiectului depășește 5 milioane euro, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunțul de intenție a unui proiect de parteneriat public-privat. Modificări (2)

(2) SEAP pune la dispoziția partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informații specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenței procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunțul de intenție, etapa de selecție, etapa de negociere și atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
;
se încarcă...