Art 4 Definiții | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Definiții -
Art. 4.
- Reviste (1)

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) bun public - bunul care aparține domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, sau un bun ce aparține domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) lucrare publică - investiția care se finanțează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c) serviciu public - totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general sau local ale colectivităților;

d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parțial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanțarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1; Modificări (2), Doctrină (1)

f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociați sau acționari atât partenerul public, cât și pe cel privat, care sunt reprezentați în mod proporțional în funcție de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură; Modificări (2)

g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile și obligațiile partenerului public și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată; Modificări (1)

h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorități ori instituții publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general; Modificări (1), Reviste (1)

i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit și funcționând, după caz, la nivelul județului, municipiului, orașului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local; Reviste (1)

j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, așa cum au fost definite în prezenta lege; Reviste (1)

k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public și investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l) anunț de intenție pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat; Modificări (1)

m) document atașat anunțului de intenție sau document atașat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesați descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerințele de capacitate și criteriile de selecție a investitorilor, precum și modalitatea de selecție a investitorilor interesați; Modificări (1)

n) finanțatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziția companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o) nonactive - active înregistrate numai în evidența companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidențiate în bilanțul contabil al acestuia;

p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare și parafare;

q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat și care asigură investitorului privat recuperarea finanțării.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 1 Scop. Principii
Art 2 Scop. Principii
Art 3 Scop. Principii
Art 4 Definiții
Art 5 Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public-privat
Art 6 Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public-privat
Art 7 Parteneri publici
Art 8 Parteneri publici
Art 9 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 10 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 11 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 12 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 13 Reguli generale
Art 14 Reguli generale
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...