Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul de parteneriat public privat - Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat -
Art. 30.
-

(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil și liber de orice sarcină sau obligație. Condițiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancțiunea nulității absolute, se va face cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. Doctrină (1)

(2) Proprietățile rezultate prin implementarea proiectului public-privat și terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, și care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate și pot constitui garanții pentru finanțatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [7] Drepturile și obligațiile părților. În cadrul contractului de parteneriat public-privat de tip PCOT partenerul public are obligația de aidentifica și defini proiectul, de arealiza studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, de aface anunțul de intenție, de arealiza și face public documentul atașat anunțului de intenție, de astabili cuantumul, forma și modalitățile de participare la compania de proiect, de aorganiza procedurile de selecție și negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public-privat, de aîncheia contractul de parteneriat public-privat și de arecepționa bunul public la sfârșitul perioadei de derulare acontractului, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 178/2010. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
Art 29 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 31 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 32 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 33 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 34 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 35 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 36 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 37 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 38 Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
Art 39 Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
Art 40 Sancțiuni
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...