Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul de parteneriat public privat - Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat -
Art. 28.
- Modificări (1)

(1) Partenerul public continuă negocierile cu investitorii selectați, cu respectarea dispozițiilor art. 18 lit. j)-l). În urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzând lista investitorilor selectați, ierarhizați conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate în baza prevederilor prezentei legi.

(2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau în instanță, decizia privind desemnarea partenerului privat și orice alte decizii luate de acesta pe perioada derulării procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garanții de 2% din valoarea estimată. Partenerul public este obligat să dea răspuns la contestații în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestației, după care procedura se va continua. Soluția dată de instanță devine obligatorie la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și executorii. Modificări (1)

(3) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selectați, în ordinea ierarhică a selecției, până la obținerea unui rezultat favorabil.

(4) În cazul nefinalizării unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selecționați, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate și/sau să schimbe unele date din documentul atașat.

(5) Procedura de negociere se derulează chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiția ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerințele minime impuse de anunțul de intenție și documentul atașat, elaborate de partenerul public.

(6) În condițiile în care părțile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedează la pregătirea și negocierea termenilor și a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.

(7) Condițiile de înființare a companiei de proiect se includ în conținutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
Art 29 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 31 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 32 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 33 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 34 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 35 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 36 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 37 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 38 Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
;
se încarcă...