Art 27 Contractul de parteneriat public-privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul de parteneriat public privat -
Art. 27.
- Modificări (1), Doctrină (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public și investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevăzute la art. 18 și având în vedere:

a) tipul de activități convenite potrivit prevederilor art. 6;

b) stabilirea concretă, în funcție de tipul de activități, a obligațiilor părților în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c) valoarea negociată a investiției care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat și termenul de finalizare a acestuia;

e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabilește termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuție, derulare a finanțării, realizare a obiectivului public, întreținere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;

f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporțiilor de participare la compania de proiect și lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;

g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public și partenerul privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

h) criteriile de performanță cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

i) clauzele de retragere din proiect;

j) penalitățile pentru situația când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 17 Reguli generale
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
Art 29 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 31 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 32 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 33 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 34 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 35 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 36 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 37 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...