Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat - Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat -
Art. 25.
-

(1) Parteneriatul public-privat încetează:

a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public și partenerul privat;

b) în baza acordului dintre partenerul public și partenerul privat;

c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat să restituie partenerului public bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit și libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(3) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat să asigure continuitatea activității sau prestării serviciilor, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către partenerul public sau de către noul investitor privat, în condițiile art. 26. Modificări (1)

(4) În cazul în care partenerul privat sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau a serviciului.

(5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiția consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect și partenerul public neavând nicio obligație de returnare a valorii investiției respective către partenerul privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 15 Reguli generale
Art 16 Reguli generale
Art 17 Reguli generale
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
Art 29 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 31 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 32 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 33 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 34 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Art 35 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
;
se încarcă...