Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat - Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați -
Art. 22.
- Modificări (1)

Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului nu pot fi mai mici de: Modificări (1)

a) 22 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de intenție și până la primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

b) 5 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării documentelor de ofertă elaborate de investitori privați interesați, până la convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție și evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

c) 5 zile lucrătoare de la data evaluării scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea, până la întocmirea raportului de evaluare, adjudecare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

d) două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare aprobat, până la invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

e) 5 zile lucrătoare de negocieri cu investitorii privați cu care s-au încheiat acorduri de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

f) 8 zile lucrătoare de la data încheierii negocierilor prevăzute la lit. e), până la depunerea ofertei finale de către partenerul privat selectat;

g) 3 zile lucrătoare pentru perfectarea și semnarea contractului de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 12 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 13 Reguli generale
Art 14 Reguli generale
Art 15 Reguli generale
Art 16 Reguli generale
Art 17 Reguli generale
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
Art 29 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 30 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 31 Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat
Art 32 Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
;
se încarcă...