Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat - Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat -
Art. 18.
- Modificări (1)

Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza și selecția preliminară a investitorilor privați, încheierea acordului de proiect, negocierea și încheierea contractului de parteneriat public-privat se derulează după cum urmează:

a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c) elaborarea de către partenerul public a documentului atașat la anunțul de intenție;

d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenție de către partenerul public și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj și a modului de tratare a scrisorilor de intenție întârziate sau primite nesigilate și aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispoziție, emise de către partenerul public;

f) elaborarea și aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

g) publicarea anunțului de intenție;

h) distribuirea, fără plată, a documentului atașat la anunțul de intenție;

i) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

j) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție în prezența tuturor membrilor comisiei; Modificări (1)

k) evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

l) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

m) invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

n) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

p) desfășurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

q) prezentarea ofertei finale, rezultate în urma negocierilor desfășurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;

r) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat și publicarea acestuia.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 8 Parteneri publici
Art 9 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 10 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 11 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 12 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 13 Reguli generale
Art 14 Reguli generale
Art 15 Reguli generale
Art 16 Reguli generale
Art 17 Reguli generale
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 27 Contractul de parteneriat public-privat
Art 28 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
;
se încarcă...