Art 16 Reguli generale | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat - Reguli generale -
Art. 16.
- Reviste (1)

Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de inițiere, negociere și finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale;

b) diviziunea responsabilităților, a valorii de finanțare și a riscurilor sunt convenite prin contract;

c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile și obligațiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naționale și europene în vigoare, în funcție de modalitatea de repartiție a riscurilor în cadrul proiectului;

e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător și fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive și nu vor fi înregistrate în situația financiară trimestrială și anuală a partenerului public implicat;

g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunțate la lit. f) vor fi înregistrate în balanța de verificare și situația financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 35.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Art 6 Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public-privat
Art 7 Parteneri publici
Art 8 Parteneri publici
Art 9 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 10 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 11 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 12 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 13 Reguli generale
Art 14 Reguli generale
Art 15 Reguli generale
Art 16 Reguli generale
Art 17 Reguli generale
Art 18 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 19 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 20 Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat
Art 21 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 22 Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați
Art 23 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 24 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat
Art 25 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art 26 Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
;
se încarcă...