Organizația Maritimă Internațională

Amendamentul la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la 10 octombrie 2008

Referințe (1)

În vigoare de la 01 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REZOLUȚIA MEPC.176(58)

Adoptată la 10 octombrie 2008

AMENDAMENTE LA ANEXA PROTOCOLULUI DIN 1997 PRIVIND AMENDAREA CONVENȚIEI INTERNAȚIONALE DIN 1973 PENTRU PREVENIREA POLUĂRII DE CĂTRE NAVE, AȘA CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN PROTOCOLUL DIN 1978 REFERITOR LA ACEASTA

(Anexa VI revizuită la MARPOL)

COMITETUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARIN,

AMINTIND articolul 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului pentru protecția mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine,

NOTÂND articolul 16 al Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare "Convenția din 1973") și articolul VI al Protocolului din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare "Protocolul din 1978") și articolul 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumit în continuare "Protocolul din 1997"), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 și conferă organului competent al Organizației funcția de examinare și adoptare a amendamentelor la Convenția din 1973, așa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 și 1997,

NOTÂND DE ASEMENEA că, prin Protocolul din 1997, este adăugată la Convenția din 1973, Anexa VI intitulată Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave (denumită în continuare "Anexa VI"),

ANALIZÂND proiectul de amendamente la Anexa VI la MARPOL,

1. ADOPTĂ, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenției din 1973, amendamentele la Anexa VI, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluție;

2. STABILEȘTE, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, cu excepția cazului când înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat Organizației obiecțiunile lor la aceste amendamente;

3. INVITĂ Părțile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenției din 1973, să transmită tuturor Părților la Convenția din 1973, așa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 și 1997, copii certificate ale prezentei rezoluții și textul amendamentelor conținut în anexă;

5. SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să transmită tuturor membrilor Organizației, care nu sunt Părți la Convenția din 1973, așa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 și 1997, copii ale prezentei rezoluții și ale anexei sale; și

6. INVITĂ Părțile la Anexa VI la MARPOL și alte Guverne membre să aducă în atenția proprietarilor de nave, operatorilor de nave, constructorilor de nave, producătorilor de motoare diesel navale, furnizorilor de combustibili pentru motoare navale și a tuturor celorlalte grupuri interesate, amendamentele la Anexa VI la MARPOL.

ANEXA la Rezoluția MEPC.176(58)

ANEXA VI REVIZUITĂ LA MARPOL

Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave

CAPITOLUL I GENERALITĂȚI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...