Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Anexele nr. I-IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 din 31.08.2010

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 23 septembrie 2010 până la 30 august 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. I

Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Admiterea elevilor în învățământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.

Art. 2. -

(1) Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională, examen național care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfășurare, disciplinele la care se susține Evaluarea Națională și programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin ordin separat.

(2) Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat.

Art. 3. -

(1) Conform legii, învățământul obligatoriu este învățământ de zi. În mod excepțional, pentru persoanele care depășesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învățământul se poate organiza și în alte forme de învățământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învățământul de zi, este cel puțin egal cu numărul absolvenților învățământului gimnazial din promoția anului 2011.

(3) Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2011, indiferent de vârstă, precum și cei din promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se înscriu în învățământul liceal, la cursuri de zi.

(4) Absolvenții învățământului gimnazial din promoțiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se pot înscrie în învățământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Art. 4. -

(1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

(2) Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = [ABS + EN] / 2

unde:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...