Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 83 și ale art. 228 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, definiți conform reglementărilor în vigoare, cât și sediile secundare ale acestora au obligația depunerii următoarelor declarații fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național: Reviste (1)

a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

c) 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r;

d) 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

e) 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02;

f) 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s;

g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

h) 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă", cod 14.13.01.05;

i) 390 VIES "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", cod 14.13.01.02/r.

(2) Contribuabilii, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național, ca metodă alternativă de declarare. Reviste (1)

(3) Declarațiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Semnarea declarațiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(2) Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanți legali sau împuterniciți pentru semnarea declarațiilor fiscale se efectuează pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform dispozițiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În situația în care titularul unui certificat calificat este desemnat/împuternicit pentru semnarea declarațiilor fiscale de către mai mulți contribuabili, documentele prevăzute la art. 7 alin. (3) și (4) din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008, cu modificările și completările ulterioare, se depun la organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil reprezentat. Modificări (1)

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 27 septembrie 2010.

Nr. 2.520.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de asistență din 14 martie 2018 - Înregistrarea persoanelor juridice în Spațiul Privat Virtual
;
se încarcă...