Art 1 | Ordin 2520/2010

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. -

(1) Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, definiți conform reglementărilor în vigoare, cât și sediile secundare ale acestora au obligația depunerii următoarelor declarații fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național: Reviste (1)

a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

c) 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r;

d) 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

e) 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02;

f) 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s;

g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

h) 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă", cod 14.13.01.05;

i) 390 VIES "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", cod 14.13.01.02/r.

(2) Contribuabilii, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național, ca metodă alternativă de declarare. Reviste (1)

(3) Declarațiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2520/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Reviste:
Sesiune de asistență din 14 martie 2018 - Înregistrarea persoanelor juridice în Spațiul Privat Virtual
;
se încarcă...