Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 216/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 50/2009

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2010 până la 14 iunie 2012, fiind abrogat prin Ordin 133/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor;

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 50/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Activitatea direcției este coordonată de către un secretar de stat."

2. La articolul 26, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:

"

m) transmite sesizări către ofițerul de nereguli și riscuri în cazul existenței unor suspiciuni de nereguli privind activitatea curentă;

n) asigură păstrarea în vederea arhivării a documentelor Unității de evaluare."

3. Anexa nr. 1a) "Diagrama de relații interne a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative" se modifică și se înlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat

București, 24 septembrie 2010.

Nr. 216.

ANEXĂ*) [Anexa nr. 1a) la regulament]

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

DIAGRAMA DE RELAȚII INTERNE
a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative

┌────────────────────────┐ │MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI│ │ ȘI INTERNELOR │ └────────────────────────┘ ^ │ v ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─|Direcția Generală|─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ | | Audit Intern | | | └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ | | ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌────────────────┐ ^ | | |Comitet de monitorizare|<─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─>│Secretar de Stat│ | | | └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └────────────────┘ | | | ^ v | | │<─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─> | | v | | ┌────────────────┐ | | │ DIRECTOR │ | ┌──────────┐ | └────────────────┘ | ┌──>│ D.G.A.I. │ | ^ | │ └──────────┘ | ┌───────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ | │ ┌──────────┐ | │ Unitatea de gestionare a │<─────────>│<─────────>│Unitatea de nereguli și│ | ├──>│ D.G.J. │ | │documentelor și înregistrărilor│ │ │ recuperări debite │ | │ └──────────┘ | └───────────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘ | │ ┌──────────┐ | ^ │ ┌───────────────────────┐ | ├──>│ D.G.F. │ | | │<─────────>│ Unitatea de evaluare │ | │ └──────────┘ |┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │ └───────────────────────┘ | │ ┌──────────┐ || ┌───────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ | ├──>│D.G.M.R.U.│ || │ Director adjunct implementare │<─────────>│<─────────>│ Director adjunct │ | │ └──────────┘ || └───────────────────────────────┘ │ │ financiar și control │ | │ ┌──────────┐ || ^ │ └───────────────────────┘ | ├──>│ D.G.A. │ || │ │ ^ | │ └──────────┘ || │ │ │ | │ ┌──────────┐ || v │ v | ├──>│D.P.F.B.L.│ || ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ | │ └──────────┘ || │ │ │ │ │ | │ ┌──────────┐ || v v │ v v | ├──>│D.G.R.I.P.│ ||┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ | │ └──────────┘ ||│Compartiment Contractare │ │Unitatea de comunicare,│ │ │ Compartimentul │ │ Compartiment │ | │ ┌──────────┐ ||│ și monitorizare a │ │ SMIS și IT │ │ │control și antifraudă│ │Management financiar│ | ├──>│U.C.R.A.P.│ ||│implementării proiectelor│ └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ | │ └──────────┘ ||└─────────────────────────┘ │ ^ | │ ┌──────────┐ || │ │ | ├──>│ U.P.P. │ || │ v | │ └──────────┘ || │ ┌────────────────────┐ | │ ┌──────────┐ || │ │ │ | ├──>│D.G.C.T.I.│ || v v v | │ └──────────┘ || ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐ | │ ┌──────────┐ || │Șef serviciu Strategie│ │Unitatea de plăți│ │Unitatea de validare│<─────>├──>│D.G.R.C.L.│ || │și coordonare program │ │și contabilitate │ └────────────────────┘ | │ └──────────┘ || └──────────────────────┘ └─────────────────┘ | │ ┌──────────┐ || ^ | ├──>│D.A.E.R.I.│ || │ | │ └──────────┘ || v | │ ┌──────────┐ || ┌────────────────────────┐ | ├──>│ S.G. │ || │ │ | │ └──────────┘ || v v | │ ┌────────────────────┐ |v ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ | │ │Unități și structuri│ | <─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─>│ Secretariat Tehnic │ │ Unitatea de │ | └──>│ subordonate din │ | │Comitet de Monitorizare│ │coordonare și sinteză│ | │ cadrul aparatului │ | └───────────────────────┘ └─────────────────────┘ | │ central al MAI │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ └────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ │Legendă: │ │<───> Relații de subordonare│ │<─ ─> Relații de colaborare │ └────────────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...