Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2010 până la 30 august 2011, fiind înlocuit prin Ordin 5220/2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I.

Art. 2. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzut în anexa nr. II.

Art. 3. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzute în anexa nr. III.

Art. 4. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția modernizarea patrimoniului, investiții și informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 7. -

Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 31 august 2010.

Nr. 4.802.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...