Tribunalul Arad

Sentința civilă nr. 3491/2016 - contestație act administrativ fiscal

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acțiunii de față constată următoarele:

Prin acțiunea în contencios administrativ înregistrată la această instanță la data de 12.07.2016, reclamantul G.M., a cerut în contradictoriu cu pârâta Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad obligarea pârâtei la restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de 2.954 lei achitat cu chitanța nr. .../08.12.2008 și a dobânzilor fiscale aferente începând cu data plății taxei și până la data restituirii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii reclamantul arată că a achiziționat un autovehicul second hand marca Ford, pentru înmatricularea căruia a fost obligat să plătească suma de 2.954 lei cu titlu de taxă pe poluare.

A susținut că taxa este prelevată cu încălcarea dreptului comunitar, respectiv a art. 90 din Tratatul C.E., deoarece O.U.G. nr. 50/2008 care stă la baza stabilirii taxei pe poluare îndeplinește toate criteriile pentru a fi declarată incompatibilă cu textul de lege menționat deoarece creează o discriminare între autoturismele second hand înmatriculate deja într-un stat membru al Uniunii Europene și care se înmatriculează în România după 01.07.2008 și autoturismele second hand înmatriculate deja în România.

În drept, a invocat prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 124 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 92/2003 privind C. proc. fisc., art. 25 și art. 90 din Tratatul C.E., art. 148 alin. (2) din Constituția României.

Prin întâmpinarea depusă, D.G.R.F.P. Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, continuator în drepturi și obligații al Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Arad a cerut respingerea acțiunii ca netemeinică și nelegală.

Pe cale de excepție, a invocat excepția prematurității formulării acțiunii în contencios administrativ raportat la prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu motivarea că în speța de față reclamantul nu poate invoca existența unui refuz nejustificat al autorității pârâte pentru a promova prezenta acțiune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...