Tribunalul Arad

Sentința civilă nr. 3484/2016 - contestație act administrativ fiscal

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acțiunii de față constată următoarele:

Prin acțiunea în contencios administrativ înregistrată la această instanță la data de 23.06.2016, reclamantul K.I. a cerut în contradictoriu cu pârâtele A.J.F.P. Arad, D.G.R.F.P. Timișoara și Administrația Fondului pentru Mediu obligarea pârâtelor la restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de 1.151 lei achitată cu chitanța nr. .../15.01.2008 și a dobânzilor fiscale aferente începând cu data plății taxei și până la data restituirii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii reclamantul arată că a achiziționat un autovehicul second hand marca Volkswagen, pentru înmatricularea căruia a fost obligat să plătească suma de 1.151 lei cu titlu de taxă pe poluare.

A susținut că taxa este prelevată cu încălcarea dreptului comunitar, respectiv a art. 90 din Tratatul CE, deoarece O.U.G. nr. 50/2008 care stă la baza stabilirii taxei pe poluare îndeplinește toate criteriile pentru a fi declarată incompatibilă cu textul de lege menționat deoarece creează o discriminare între autoturismele second hand înmatriculate deja într-un stat membru al Uniunii Europene și care se înmatriculează în România după 01.07.2008 și autoturismele second hand înmatriculate deja în România.

În drept a invocat prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 124 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 92/2003 privind C. proc. fisc., art. 25 și art.90 din Tratatul CE, art. 148 alin. (2) din Constituția României.

Prin întâmpinarea depusă, D.G.R.F.P. Timișoara - A.J.F.P. Arad, continuator în drepturi și obligații al Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Arad a cerut respingerea acțiunii ca netemeinică și nelegală.

Prin întâmpinarea depusă, pârâta A.J.F.P. Arad a formulat aceeași excepție ca și D.G.R.F.P. Timișoara, dar și aceleași concluzii pe fond.

Pe cale de excepție, au invocat prematuritatea formulării acțiunii în contencios administrativ raportat la prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu motivarea că în speța de față reclamantul nu poate invoca existența unui refuz nejustificat al autorității pârâte pentru a promova prezenta acțiune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...